http://poland-work.pl
POLAND-WORK Sp. z o.o. jesteśmy firmą działającą w obszarze usług pośrednictwa pracy.

O Firmie

W ramach naszej działalności oferujemy Państwu następujące usługi:

 • leasing pracowników z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Armenii, Rosji
 • rekrutacja i selekcja,
 • dowóz pracowników.
Zatrudnienie tymczasowe polega na rekrutacji i zatrudnieniu określonej liczby pracowników przez naszą agencję, a następnie oddelegowaniu ich do pracy u Pracodawcy Użytkownika.

Coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z tej nowoczesnej formy pozyskiwania pracowników. Wiąże się ona z szeregiem korzyści.


Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, nasze atuty to:

 • obszerna baza danych kandydatów
 • oddział firmy na Ukrainie,
 • 3 letnie doświadczenie w branży usług agencji zatrudnienia,
 • efektywne narzędzia rekrutacyjne,
 • znajomości rynku pracy.

Jakie korzyści przyniesie Ci skorzystanie z naszych usług?:
 • prowadzimy dokumentacje finansowo-kadrową pracownika
 • zajmujemy się rekrutacją i selekcją nowych pracowników,
 • płaca będzie proporcjonalna do czasu pracy,
 • masz możliwość szybkiej wymiany pracownika na innego bez dodatkowych kosztów,
 • pozbędziesz się wydatków związanych z urlopami, zwolnieniami lekarskimi.

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych (czyli podmiotem przetwarzającym dane) jest
Poland Work sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Tadeusza Kościuszki 41/47
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zainteresowany proszony jest o kontakt pod adresem mailowym biuro@poland-work.pl lub pod numerem telefonu 56 611 06 11.
3. Przekazane i pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania zawieranych umów, w celu dokonywania rozliczeń, w tym wystawiania i przechowywania faktur oraz pozostałych dokumentów księgowych; w celu archiwizacji z uwagi na prawny obowiązek przechowywania poszczególnych danych; w celu dochodzenia roszczeń.
4. Dane mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom, organom publicznym oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora: partnerzy świadczący usługi techniczne (np. obsługa, rozwój systemów i urządzeń informatycznych, strony internetowej, reklamy), księgowości, operatorzy pocztowi, archiwizacji i utylizacji dokumentów, obsługi prawnej oraz ubezpieczeń).
5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
6. Zainteresowanemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Przekazane i pozyskane dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Referencje